Maj 2009 - Modernizacja mostów oświetleniowych w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku

Firma Tuchler Polska Technika Estradowa i Tekstylia zajmująca się dostawą oraz montażem wyposażenia scenicznego zakupiła u nas 19 bębnów kablowych z osprzętem.

Modernizacja obejmowała 3 mosty oświetlenia technologicznego sceny z obwodami regulowanymi oraz nieregulowanymi. Wykorzystano samozwijalne bębny z napędem
sprężynowym typu TLF400 oraz TLF500. Na każdy most doprowadzono również instalację sterującą DMX przy pomocy bębna sprężynowego TLF190.

Ponadto zabudowano 10 sztuk wyciągarek mikrofonowych z napędem silnikowym, które regulują wysokość zawieszenia mikrofonów nad orkiestrą.