Marzec 2010 - Montaż złącz obrotowych w klasie przeciwwybuchowej na dwóch statkach wydobywczych

Dla specjalistycznych statków typu „Offshore” firma Stemmann- Technik zaprojektowała dwa złącza obrotowe wykonane w specjalnej, przeciwwybuchowej klasie ochrony.

Złącza mają za zadanie zapewnić stały przekaz energii i danych pomiędzy statkiem a pompami wydobywczymi umieszczonymi na dnie morza, przy czym możliwość obrotu jednostki na powierzchni o 360º pozostaje zachowana.

Szczególną cechą tych złącz jest specjalne zaprojektowana obudowa, która ze względu na pracę w strefie zagrożonej wybuchem, ma za zadanie całkowicie wyeliminować ryzyko przedostania się na zewnątrz ewentualnego iskrzenia.