Bębny kablowe w technice estradowej

Estetyczny sposób zwijania przewodów elektrycznych na przykładzie naszych bębnów kablowych z napędem sprężynowy. Służą one do zasilania i sterowania oświetleniem scenicznym zainstalowanym na mostach oświetleniowych firm BSC System / Tech-teatr. Ze względu na małą wysokość podnoszenia (4,5m) oraz estetykę optymalnym rozwiązaniem było zastosowanie zwijaczy kablowych.
Wielofunkcyjna sala widowiskowo –kinowo -teatralna - „Chatka Żaka” Lublin.

Zastosowanie zwijaczy kablowych sprężynowych w przypadku sali o wysokości 8 m.
Za pośrednictwem zwijaczy kablowych doprowadzone jest zasilanie i sterowanie do urządzeń technologii sceny dostarczonych przez firmę BSC System.

Sala koncertowa Szkoły Muzycznej w Żywcu.