PKP Cargo, Centrum Logistyczne w Małaszewiczach (przejście graniczne Terespol)

Izolowana szyna prądowa P40/400, 3+PE, 860 A, dł. 600 mb
Dostawa 33 tydzień
Odbiór techniczny 41 tydzień
Wykonawca inwestycji
P.W. Dolmax z siedzibą w Łęcznej

przed modernizacją systemu

po zamontowaniu naszego systemu